Praktisch


1. Inschrijvingsprocedure
Alle informatie m.b.t. de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 hebben we hier voor u gebundeld.

Tijdens het schooljaar kan u uw zoon/dochter iedere werkdag inschrijven: van 8u30 tot 16u, op woensdag tot 12u. Tijdens de zomervakantie 2017 kan dat van 1t.e.m 4 juli, en van 18 t.e.m. 29 augustus, telkens van 9u30 tot 12u30. Of na afspraak: 02/771.37.42.
Inschrijvingen gebeuren steeds in aanwezigheid van de ouder(s) en de leerling. Zowel de identiteitskaart en SIS-kaart van de leerling als het laatste rapport of oriënteringsattest(en) dienen meegebracht te worden. Voor het eerste jaar graag het origineel getuigschrift van het basisonderwijs.

2. Nuttige inlichtingen
• Aanvangs- en einduren: ’s morgens: 08u20 - 12u40
’s namiddags: 13u30 - 15u10 (1ste graad)
13u30 - 16u00 (2de en 3de graad)
op woensdag: 08u20 – 11u50
• Vanaf 7u45 tot 17u00 is de school toegankelijk voor onze leerlingen.
• ’s Middags biedt de school de mogelijkheid aan om soep (€0,60), broodjes (€2,10) te kopen.
• Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen van de 1ste en 2de graad verplicht op school.

3. Schoolbenodigdheden
• De leerlingen zorgen zelf voor hun basisuitrusting (schrijfgerief, boekentas, enz.…)
• De school zorgt voor het volgende materiaal: agenda en fotokopieën, het hele jaar door, T-shirt met opdruk (lessen lichamelijke opvoeding). De kosten van dit materiaal bedragen € 200 (exclusief GWP's). Leerwerkboeken dienen door de ouders besteld te worden via https://www.iddink.be/
• Naast het voorafgaande, zal de leerling voor enkele vakken specifiek materiaal moeten aanschaffen. Dit wordt best niet vooraf gekocht. Bij de start van het schooljaar deelt iedere leerkracht gedetailleerd mee wat nodig is om dit in orde te brengen.

4.De evaluatie
De leerlingen worden voortdurend geëvalueerd aan de hand van toetsen en taken gedurende het ganse schooljaar. De resultaten van deze evaluaties worden 3keer per jaar verzameld in een Dagelijks Werk. Ouders kunnen de evaluaties tevens opvolgen via Smartschool. Twee keer per jaar, in de maanden december en juni, worden er examens gehouden. Hierbij worden de leerlingen getoetst over de leerstof van de afgelopen maanden. Op het einde van het schooljaar wordt er op basis van deze cijfers door de klassenraad gedelibereerd, waarna attesten, getuigschriften en/of diploma’s worden uitgereikt.

5. Schoolreglement
Het volledige schoolreglement 2017-2018 kan u hier downloaden.